Έλεγχος call features μέσω του asterisk cli

Αρκετές φορές χρήστες του τηλεφωνικού μας κέντρου, στην προσπάθεια τους να χρησιμοποιήσουν κάποιο call feature, ενεργοποιούν κάποιο άλλο δημιουργώντας προβλήματα στην μεταξύ τους επικοινωνία. Αυτά που συνήθως προκαλούν προβλήματα είναι τα DND, Call waiting, Call forward και Follow me. Εκτελώντας τις παρακάτω εντολές μέσα από το cli του asterisk μπορούμε να ελέγξουμε άμεσα τα συγκεκριμένα call features.

Στα παραδείγματα χρησιμοποιούμε τον αριθμό 101 σαν το εσωτερικό για το οποίο θα κάνουμε τον έλεγχο. Αν εκτελώντας την εντολή έχουμε αποτέλεσμα, τότε σημαίνει πως το συγκεκριμένο call feature είναι ενεργοποιημένο.  Εξαίρεση αποτελεί το followme που αλλάζει μεταξύ δύο αποτελεσμάτων.

Do not disturb (DND)
database show DND/101

Call waiting
database show CW/101

Call forward all
database show CF/101

Call forward busy
database show CFB/101

Call forward – No Answer/Unavailable
database show CFU/101

Follow me
Αν έχουμε ρυθμίσει μέσα από το Elastix/FreePBX την λειτουργία Follow me για τα εσωτερικά μας, μπορούμε να την απενεργοποιήσουμε/ενεργοποιήσουμε με την συντόμευση *21. Για να ελέγξουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται εκτελούμε την παρακάτω εντολή:
database show AMPUSER/101/followme/ddial

Αν το αποτέλεσμα είναι DIRECT η λειτουργία είναι ενεργή, αν είναι EXTENSION τότε όχι.

Σχετικά άρθρα:

  • Δεν υπάρχουν σχετικά άρθρα
Κατηγορίες: Tips & Tricks & more. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.


Γράψτε απάντηση