Τα βασικά του SIP

Τι είναι SIP;
SIP είναι τα αρχικά των λέξεων Session Initiation Protocol. Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο σηματοδοσίας το οποίο χρησιμοποιείται για να δημιοργήσει, ματαβάλλει και τερματίσει κλήσεις VoIP. Το SIP είναι το de facto πρωτόκολλο στον χώρο της τηλεφωνίας VoIP. Είναι απλό, μοιάζει με το HTTP, είναι ανοικτό και πολύ ευέλικτο. Έχει πλέον εκτοπίσει το H.323 που ήταν σε χρήση παλαιότερα.

Τι είναι το RTP;
Το RTP είναι τα αρχικά των λέξεων Real-Time Transport Protocol. Είναι μια στάνταρντ μέθοδος μετάδοσης φωνής και βίντεο στο Internet. Σε αντίθεση με το SIP που χρησιμοποιείται για την συνεννόηση των συσκευών, τα πακέτα RTP περιλαμβάνουν τη φωνή και το βίντεο μια συνομιλίας.

Τι σημαίνει SIP-URI;
Το SIP URI είναι βασικά ο τρόπος κλήσης (συνήθως ο τηλεφωνικός αριθμός, αλλά μπορεί να είναι και το όνομα) ενός χρήστη SIP. Μοιάζει με μια διεύθυνση e-mail, και γράφεται με τον ακόλουθο τρόπο:
sip:xxx@yyy.zz:port, όπου xxx=username και yyy.zz=host (domain ή διεύθυνση IP)
Παραδείγματα:
sip:allVoIP.blogger@192.168.1.111
sip:support@pbx.mycompany.com
sip:2111003040@pbx.mycustomer.net

Πώς γίνεται η επικοινωνία των συσκευών μέσω SIP;
Η επικοινωνία μέσω  SIP βασίζεται σε Requests (αιτήσεις) και Responses (απαντήσεις). Ακολουθούν όλες οι διαθέσιμες αιτήσεις και απαντήσεις.

SIP Requests
INVITE = Έναρξη session (συνόδου)
ACK = Επβεβαίωση ενός INVITE request
BYE = Τερματισμός session
CANCEL = Ακύρωση έναρξης session
REGISTER = Αποστολή στοιχείων χρήστη (host name, διεύθυνση IP, στοιχεία ταυτοποίησης)
OPTIONS = Αποστολή πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες των καλούντων και των καλούμενων συσκευών SIP

SIP Responses (κατηγορίες)
1xx = πληροφοριακές απαντήσεις
2xx = απαντήσεις επιτυχίας
3xx = απαντήσεις αναδρομολόγησης
4xx = απαντήσεις αποτυχίας
5xx = λάθη διακομιστή
6xx = καθολικές αποτυχίες

SIP responses (αναλυτικά)

1xx = informational responses

 • 100 Trying
 • 180 Ringing
 • 181 Call Is Being Forwarded
 • 182 Queued
 • 183 Session Progress

2xx = success responses

 • 200 OK
 • 202 accepted: Used for referrals

3xx = redirection responses

 • 300 Multiple Choices
 • 301 Moved Permanently
 • 302 Moved Temporarily
 • 305 Use Proxy
 • 380 Alternative Service

4xx = request failures

 • 400 Bad Request
 • 401 Unauthorized: Used only by registrars. Proxys should use proxy authorization 407
 • 402 Payment Required (Reserved for future use)
 • 403 Forbidden
 • 404 Not Found: User not found
 • 405 Method Not Allowed
 • 406 Not Acceptable
 • 407 Proxy Authentication Required
 • 408 Request Timeout: Couldn’t find the user in time
 • 410 Gone: The user existed once, but is not available here any more.
 • 413 Request Entity Too Large
 • 414 Request-URI Too Long
 • 415 Unsupported Media Type
 • 416 Unsupported URI Scheme
 • 420 Bad Extension: Bad SIP Protocol Extension used, not understood by the server
 • 421 Extension Required
 • 423 Interval Too Brief
 • 480 Temporarily Unavailable
 • 481 Call/Transaction Does Not Exist
 • 482 Loop Detected
 • 483 Too Many Hops
 • 484 Address Incomplete
 • 485 Ambiguous
 • 486 Busy Here
 • 487 Request Terminated
 • 488 Not Acceptable Here
 • 491 Request Pending
 • 493 Undecipherable: Could not decrypt S/MIME body part

5xx = server errors

 • 500 Server Internal Error
 • 501 Not Implemented: The SIP request method is not implemented here
 • 502 Bad Gateway
 • 503 Service Unavailable
 • 504 Server Time-out
 • 505 Version Not Supported: The server does not support this version of the SIP protocol
 • 513 Message Too Large

6xx = global failures

 • 600 Busy Everywhere
 • 603 Decline
 • 604 Does Not Exist Anywhere
 • 606 Not Acceptable

Παράδειγμα κλήσης SIP μεταξύ δύο τηλεφώνων
Α: Το τηλέφωνο που κάνει την κλήση
Β: Το τηλέφωνο που δέχεται την κλήση

 • Το Α στέλνει ένα INVITE request
 • Το Β απαντά με 100 «Trying» back.
 • Όταν το Β αρχίσει να κωδωνίζει, στέλνει 180 «Ringing»
 • Όταν ο χρήστης στο Β σηκώσει το ακουστικό, το Β στέλνει 200 «OK»
 • Το Α απαντά με ACK request
 • Η συνομιλία των δύο τηλεφώνων (η μετάδοση του ήχου) πραγματοποιείται μέσω RTP
 • Όταν το Α κατεβάσει το ακουστικό, στέλνει στο Β ένα BYE request
 • Το Β απαντά με 200 «OK»


Σχετικά άρθρα:

Κατηγορίες: FAQs, Τεχνικοί οδηγοί. Ετικέτες: , , . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.


Γράψτε απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


*

Επιτρέπεται η χρήση των εξής στοιχείων και ιδιοτήτων HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>